آهنگ های پیشنهادی

آهنگ های بلوچی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود همواره طرفداران زیادی دارد. به دلیل درخواست مکرر کاربران تصمیم گرفتیم تا بخشی با عنوان دانلود آهنگ های بلوچی در سایت دانلود آهنگ های قدیمی هیژا موزیک داشته باشیم . آثار منتشر شده در این بخش شامل :

  • دانلود اهنگ صوتی بلوچی
  • اهنگ های قشنگ بلوچی
  • دانلود آهنگ بلوچی شاد صوتی
  • دانلود اهنگ بلوچی غمگین صوتی
  • و …. .

در دسته بندی دانلود آهنگ های بلوچی همواره جدیدترین و بهترین آثار از خواننده های بلوچی قرار گرفته و لیست به صورت روزانه آپدیت می‌شود. امیدواریم که از این آهنگ ها لذت ببرید!

دانلود آهنگ اپسوز از خالد راوین+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی خالد راوین به نام اپسوز با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

خالد راوین اپسوز

دانلود آهنگ اپسوز از خالد راوین

متن آهنگ اپسوز

تو کســـم وا بی وفا
نبــه تو هجبر جدا
واگذاره په خدا
آتــرا داتن سزا
یه چیزه بس منا گــۏش
په کے تو یل کو منا
مطلبی زره پدا
هشت شوته تو منا

دوستی گومن کو جاهه بدل کو
گو دشمنان شوتو میاره جل کو
دلـــــه ترا دا دله چگل کو
یـه دلا زرته و جاهه تو کل کو
کسمته کاراں من حیراناں
ترا چه رند من ویرانــاں
افسوس گشاں من صد افسوس
چی کوته الله من زانـــــاں

چی منا ساچی خدا
نیستن منارا میــار
پاکیں دله هس منا
روچه پروشی صدبرا
حالا دله نزانــــه
گش تو پچی نمانه
یه دل گریبن صنم
شیا هجبر نزانه

یل دیا من یه شهرو دیاراں
دیم کنا په من کوه دگاراں
چه وت بیزاراں
من واران من گاراں
نزاناں که مدهوشاں یا ساراں
تو بی سما چیا یل کوته مارا
نیستن منا دگه کاره تے کارا
تی وادهان من یه دلا داراں
روچه تو وار به من شیا زاناں

6 بهمن 1397 37 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ لیلی مجنون از وسیم علی و ندیم علی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی وسیم علی و ندیم علی به نام لیلی مجنون با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

وسیم علی و ندیم علی لیلی مجنون

دانلود آهنگ لیلی مجنون از وسیم علی و ندیم علی

متن آهنگ لیلی مجنون

من بی ترا ندیستا

تو بی منا ندیستا

بس موبایله سرا هبر دیتا

لیلا مجنون وتی عشکا نرستا

آهرا دوین په واری مرتا

من بی دل نششتا

مهبت منی نمرتا

بس موبایله سرا هبر دیتا

تهی ساحرا من تو سباهه

هر روچ منی وابا تو کاهه

پر تو دل من کشتا

ارسا چما ششتا

بس موبایله سرا هبر دیتا

6 بهمن 1397 121 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ بروسا از ایوب مهرجویی و الیسا+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی ایوب مهرجویی و الیسا به نام بروسا با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

 ایوب مهرجویی و الیسا بروسا

دانلود آهنگ بروسا از ایوب مهرجویی و الیسا

متن آهنگ بروسا

ترا نی هچ بروسا منی سرا

تو پچی نیایه منی گورا

اگه لوته منا چی هبر بزانه ترا

تو پچی گاره گو پکرا تو مبه بی منا

ترا نی هچ بروسا منی سرا

تو پچی نیایه منی گورا

اگه لوته منا چی هبر بزانه ترا

تو پچی گاره گو پکرا تو ببه بی منا

راحت به بی منا آرام به بی منا

فکر مکا منی سرا تو منی نهه من تهی نیا

کسمت منو تهی جدایی شاهد منی خدایه

هر تو گو من کبول کو هنی منی عشق بی وفایه

برو برو بی وفا تو نکو گو من وفا

ترا گندا گو دگه کسا وتا مگو تو باوفا

بی وفا بی تهی نفهمتت منا ترا نی بروسا چی سوچه منا

برو وت تو خوش به منا غمی مکه دل پرشت تو بی تا بی زوبانی منا

لهنت په ترا گو من تو چی کو لهنت په وتا که تی سرا بروسا کو

اشتبا منی گت ای دل مدا ترا ای دل درد هانی تهی هاترا

دل وت دردیگه منا بی زار مکا دل پروشتا بیتا گیشتر وتا خراب مکا

توه اتی آیه تی آیگه سزایه منا بل گو وتا منی دلایه

هر چی گوشه کبول بی وفا وا منا تو برو گو وتی منی غما گیشتر مکا

دلداره تو منی تو وت خراب کو منی دلا گوشه هنی مگو که من چی کو

وت نزانه چونه تهی راهه وت نزانه چونه تهی گا

وت نزانه چونی سزایه تو دیه منا

دل منی بیتگار کا چون مکا گو هچ کا

تو وت وفادار نهه منی دلا چو   کا

دگه منا تو توار مکا هچ مگوش منا خراب مکا

بسه من گو دمبا تهی گاران

هر چی کنه گو وت بکا منا تو گیشتر خراب مکا

منو تهی کسمت جداهه دگه منا گو هچ هبر مکا

6 بهمن 1397 117 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ مهرانی همسفر از وحید ترکش+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی وحید ترکش به نام مهرانی همسفر با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

وحید ترکش مهرانی همسفر

دانلود آهنگ مهرانی همسفر از وحید ترکش

متن آهنگ مهرانی همسفر

استال روک با تهی میتگه سرا

ارسیگه دل تهی مهرانی کبلها

تو دل گدا مبو چو بی وفا مبو

شیداهی گندگا تو بی سما مبو

جیگا مهاره تهی بستا زمانگه

یک مردمیه چم پر تو نشانگه

تهی هسنا مهلبه چو باهوه تبه

تهی درده زیملوک گیابانه زینته

ترا دودی زانگا من چو کنا منا

گوشا زمانگه هنگا سیم زرا

ترا گو هوار با عشکه لوارا با

بی تو گنوکا با گو تو ما سارا با

تهی عشکه انقلاب رستا مهی باگ

همدرده دیدگه کشتا تهی داسنا

مده مودانیا تاب مجه پیرا بی حساب

چولانی زیمرا

تو مهبته منی تو جنته منی

پل رنگ ءُ پلهبر تو کسمته منی

هر گور ءُ موسومی  مردمی

سهبه سمینا چو تهی رنگ دروشمی

یک بانوکی وتی چولا چه بچتا

تهی عاشکه تهی رنجان گو رنجتا

من تهی رپیکا با مهرانی همسفر

رهچارا تهی وتن تهی هانولوتگا

ترا دود سا گلا هاجو کنا برا

پروشان زمانگه همگاهءُ سیم سرا

ترا گو هوار با عشکه توار با

بی تو گنوک با گو تو ما سار با

6 بهمن 1397 209 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ مهرءِ وسواس از عمار حسین زهی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی عمار حسین زهی به نام مهرءِ وسواس با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

عمار حسین زهی مهرءِ وسواس

دانلود آهنگ مهرءِ وسواس از عمار حسین زهی

متن آهنگ مهرءِ وسواس

ای زندگی وتی من رنجءُ غما گو سر کو

دردیگه زندمانا بس گو منا هبر کو

بیلءُ یلانی تژنا اندوهی دا ترا دل

دیری ترا من گوشتا اندوهی دلا بل

بی تو سجی دلا من چونی غمی دلا دا

ای دود غما دلبر دردیگه زند  یاتا

6 بهمن 1397 52 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ دوری دوستی از عبدل علی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی عبدل علی به نام دوری دوستی با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

عبدل علی دوری دوستی

دانلود آهنگ دوری دوستی از عبدل علی

6 بهمن 1397 46 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ جدایی از نعیم علی و عارف رئیسی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی نعیم علی و عارف رئیسی به نام جدایی با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

نعیم علی و عارف رئیسی جدایی

.

دانلود آهنگ جدایی از نعیم علی و عارف رئیسی

متن آهنگ جدایی

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

تو روه کجا گوش منا چیا

یل دیه منا  روه گو کیا

ما چه هم جدا ای خدا خدا

چیه می گنا گوش بیا پدا

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

ای منا غما که کته دوا

هچبرا چه تو من مبا جدا

هست منی اچا گل کجا شتا

تو بگوش منا چیه می خطا

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

چم تهار با شپ سبا نبا

تو بیا صنم غم می گار با

تو بده دلا من دیا را

تو بهه منی دنیا کور بی

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

تو منا گوشه چیا تو چوشه

گو همی هبر تو منا کوشه

دل په درد بیت پر چه درد بیت

تی سرا صنم هر وهد ندر بیت

تو روه روه من مرا مرا

عاشکا تهی دستا تهی گرا

بی ترا صنم بی تو هچ نبی

گو ترا صنم وشه زندگی

6 بهمن 1397 247 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ دو روچتا از شعیب اس تی آی و ندیم خاموش+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی شعیب اس تی آی و ندیم خاموش به نام دو روچتا با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

شعیب اس تی آی و ندیم خاموش دو روچتا

دانلود آهنگ دو روچتا از شعیب اس تی آی و ندیم خاموش

متن آهنگ دو روچتا

دو روچ تان زندگیءِ سفر

ها نی گوستءَ شتان تو کجا من کجا

بر باد کو بی وفا تو منا

هنچو ستکءُ تباه تو کجا من کجا

تو اگه تهی ادان پلءُ بهار

تو اگه تهی بچکندءِ توار

تو نو نهه منی یادءَ صنم

من نهو نبا بی هال چه ترا

دو روچ تان زندگیءِ سفر

ها نی گوستءَ شتان تو کجا من کجا

بر باد کو بی وفا تو منا

هنچو ستکءُ تباه تو کجا من کجا

دوریءِ غم تهی مارا کشیت

کسی نیه تهی هالا ندنت

چون بی گوزی بی تو زندگی

وابو نیه ارام ءُ کرار

دو روچ تان زندگیءِ سفر

ها نی گوستءَ شتان تو کجا من کجا

بر باد کو بی وفا تو منا

هنچو ستکءُ تباه تو کجا من کجا

تو اگه تهی ادان پلءُ بهار

تو اگه تهی بچکندءِ توار

تو نو نهه منی یادءَ صنم

من نهو نبا بی بی هال چه ترا

دو روچ تان زندگیءِ سفر

ها نی گوستءَ شتان تو کجا من کجا

بر باد کو بی وفا تو منا

هنچو ستکءُ تباه تو کجا من کجا

6 بهمن 1397 21 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ نکاح از محمد حسین زهی+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی محمد حسین زهی به نام نکاح با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

محمد حسین زهی نکاح

دانلود آهنگ نکاح از محمد حسین زهی

متن آهنگ نکاح

سلام منی رویا وابءُ شپءُ دنیا

سلام په تو کرتی ما را جدا

سلام په عشق دست مجه منا

نلوتان بی ناموسی ببا

بگو غیرتی ببی حتی کمی تیی سرا

بگو مهلی ارس بیه تهی چما

خوشبخت بکه بگو کول بده

سلام په دنیا کرتی مارا جدا

اشیا حتما حکمتی هستت

تو خوش ببه من بی خوشا

مچار ادا تو به منی چما

نلوتا بگنده تو منی ارسا

خداحافظ آ منتظره تهی

نلوتا چون من فقط بکنته انتظار

مهلی چون من فقط درد کشی

تو منی سام نهه عشق منی سام نهه

آخری ملاقاتیه نمنی تهی چارگا

زانا راضی نهه زانا تهی دل بی نلوتی

تهی پته هبر اشه یا من یا محمدا

خوشبخت به

خوشبخت به منی صنم

خوشبختی تهی فقط منی آرزوه

درستا بگو

بگو چینچو منی دوستا

بگو نلوته ایشا بگو بگو منی

نلوتا کر من بیا نلوتا دور ببه

نلوتا یعقوبه حال منی سرا به

نلوتا

نلوتا تو فقط منی گه

درست بگو بگیر چه کسیا نلوته

بیتگا هنو چوکی اچ ماتا دیر کنه

بیتگا هنچو مجنون اچ لیلایا دیر کنه

بیتگا هنچو پتی چوکه محبت مگندیت

بیتگا هنچو یعقوب یوسف نگندیت

من گو تو منی یوسف مگو ترا من در کنا

بگو تو بگو مهل نکاح وانا

ترا چی جست کنا بگو منا کبول نهه

بگو فقط محمدا لوتا منا په زور مده

6 بهمن 1397 88 0
ادامه و دانلود

دانلود آهنگ تنهایی از محمد اس ای لاشاری+ متن آهنگ

آهنگ بلوچی محمد اس ای لاشاری به نام تنهایی با لینک مستقیم از سایت هیژا موزیک 

محمد اس ای لاشاری تنهایی

دانلود آهنگ تنهایی از محمد اس ای لاشاری

متن آهنگ تنهایی

یادتن گوشتن ترا په درد من درمانه

یادتن گوشتون بنند که جاه ته چمانه

کارتن فقط روگ الان شوته چن ماهه

دل من پروشتگو ته چم من ارسانه

منی حالا بچا دلون په کی وشانه

چنکه من سادگتون دنیا کیی دستانه

گوشتی که ممد برو یی آخری گپانه

منو غمواری دل الان چطو تنهایه

تو و وشحالی دل منم بوتون تنهایء

عصبی بغض کنو تی انتظار کد یایه

تیی یایگ بچا واکی پ من رویاین

بد ترین تنهایی بی رحمی دنیاین

تیی وشین روچن تنهافقط گو آیه

تنهایی که بهترن حکایتی گو ماین

حکم تنهایی دل بچا په من صادر بو

هر که گفتون خبن په قلب من قاتل بو

ترا ارزش داتون آیی په ته قاءل بو

منا ارزش نیسته آیی الان قابل بو

منی چمان کوره دلون چطو قافل بو

دلا هرجا داتون دلون چتو عاشق بو

دلا دلدار داتون صاحب آ دل شر بو

منا تقصیر هسته خبی من آ سل بو

ترا ارزش نیسته بس دل من باز ول بو

صید ما گرانتو په همشیا آپ گل بو

منی احساس چی بو په دست ته آ له بو

من حساسا بچا همدم آیی تل بو

دل ویرانگو من آیی گو کی محفل بو

من ویرانگو من آیه ته منزل بو

من ترا چی گوشتون بچا ترا من دل بو

هرچی دل فکر نکو برعکس دل آ سل بو

6 بهمن 1397 24 0
ادامه و دانلود
هیژا موزیک
کانال تلگرام هیژاموزیک